Søg
0

Fridolfs historie

Fjerde generationsvirksomhed- med over 100 år på bagen

Den 1. oktober 1900 etablerede Fridolf Christensen en blikkenslagerbutik i Byfoged-gården i Svaneke. Butikken voksede hurtigt, nye varegrupper til byggeri kom til og blikkenslageriet gled i baggrunden. Sønnen Herman Fridolf overtog forretningen den 1. oktober 1938. Han var en driftig forretningsmand, der ud over at drive en-gros-virksomhed med byggematerialer, også var aktiv teglværksejer og reder.

I 1969 fusionerede firmaet Fridolf Christensen med Bidstrups Tømmerhandel i Rønne, til Fridolf & Bidstrup A/S. En ny virksomhed blev bygget op på Zahrtmannsvej i Rønne, til fordel for det nedrevede teglværk. Sidst i 70´erne kom et byggecenter til og virksomheden blev således også en detail-virksomhed. I 1982 overtog Fridolf & Bidstrup A/S byggematerialefirmaet Johannes Munch i Nexø, ligesom selskabet i midten af 1980´erne overtog byggematerialefirmaet P. Berg A/S med afdelinger i Rønne og Nexø. Ud over forretningen på Zahrtmannsvej i Rønne, blev der etableret tømmerhandel og byggecenter på Industrivej i Nexø. 

Nye forretningsområder

I 1994 overtog Fridolf & Bidstrup A/S Bjergmarks Byggecenter A/S i Skibby på Sjælland.Som led i et generationsskifte, udgjordes direktionen i Fridolf & Bidstrup A/S fra 2002 af Carl Fridolf og Jens Fridolf – henholdsvis 3. og 4. generation.Nye forretningsområder kom til. Således etableredes i 2002 et 2000 m2 stort BoGrønt havecenter i tilknytning til byggecentret i Nexø og det samme skete i Skibby i 2010. I 2003 åbnedes ”Kvik-Køkkenet” på Borgmester Nielsensvej i Rønne – et rent franchise-koncept som senere hen, i 2014 rykkede sine lokaler ind under Fridolfs tag på Zahrtmannsvej.


XL-BYG Fridolf A/S

I 2007 skiftede virksomheden navn til FRIDOLF A/S og datterselskabet i Skibby kom til at hedde BJERGMARK A/S. Det skete samtidig med at XL-BYG blev lanceret i det indkøbs- og markedsføringssamarbejde i Ditas a.m.b.a., som FRIDOLF har været med i gennem mange år. Tidligere under navnene Inpas og Råd & Dåd.

Som resultatet af et tilendebragt generationsskifte,udgøres direktionen fra 2009 af tømmerhandler Jens Fridolf og vicedirektør Anders Sten Jørgensen.

XL-BYG Fridolf A/S er Bornholms største privat-ejede handelsvirksomhed og beskæftiger inklusiv datterselskab ca. 160 medarbejdere.